Share

Udomsuk Rice

Udomsuk Rice

Project details

  • PROJECT : UDOMSUK RICE
  • OWNER : UDOMSUK RICE CO,.LTD.
  • LOCATION : RAMA 4 ROAD BANGKOK
  • AREA : 990 SQM.

Udomsuk Rice

“ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้าวไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีติดอันดับต้นๆของโลก การส่งออกข้าวจึงเป็นธุรกิจที่ควบคู่กับการปลูกข้าวภายในประเทศ

บริษัท อุดมสุข ไรท์ เป็นบริษัท ส่งออกข้าวที่กำลังเจริญเติบโต การสร้างสำนักงานใหม่ ที่ต้องการสื่อถึงธุรกิจที่บริษัทได้ทำมาเป็นเวลานาน การนำเมล็ดข้าวมาร้อยเรียงกันเพื่อให้เป็นรูปด้านหน้าอาคาร ทำให้เกิดรูปแบบที่ชัดเจนโดดเด่น และการใช้สีคุณภาพเดียวกับสีรถยนต์เพื่อเป็นการสื่อถึงการเลี่ยนแปลงของข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกเมล็ดเขียว จนสุกเป็นสีเหลืองทอง โดยใช้หลักการของแสงเข้ามากำหนดสี ที่เกิดจากการออกแบบอาคารให้มีทรงโค้งรับกับการหักเหของแสง ซึ่งจะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลา