Share

TLS GROUP SOUTH EAST ASIA

TLS GROUP SOUTH EAST ASIA

Project details

  • PROJECT : TLA GROUP SOUTH EAST ASIA
  • OWNER : TLA GROUP SOUTH EAST ASIA CO,.LTD.
  • LOCATION : TUBMA RAYONG
  • AREA : 2,900 SQM.

TLS GROUP SOUTH EAST ASIA

ธุรกิจการก่อสร้างและการขนส่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เติบโตอย่างมากตลอดหลายหลายปี โดยดูจากการขยายอุตสาหกรรมสู่ภาคตะวันออก และการสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ในภาคตะวันออก บริษัท TLA GROUP SOUTH EAST ASIA มุ่งเน้นที่จะขยายธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

อาคารสำนักงาน โรงซ่อมบำรุงและโรงเก็บรถแห่งใหญ่ ที่มีพื้นที่การก่อสร้างใกล้กับสำนักงานเดิม

สถาปัตยกรรมที่ดูหนักแน่นแข็งแรงและนำเสนอธุรกิจการก่อสร้าง งานออกแบบได้นำ คอนกรีตเสริมเหล็กและเมทัลชีทมาเป็นวัสดุหลักในการออกแบบแนวความคิดการนำลายล้อของรถขนาดใหญ่ที่มีลายสลับกันมาเป็นการสร้างผนังอาคาร