Share

K’Phornlux Uareksit

K’Phornlux Uareksit

Project details

  • PROJECT : P & P PROFESSIONAL OFFICE
  • OWNER : P & P PROFESSIONAL CO,.LTD.
  • LOCATION : BANG BO SAMUTPRAKARN
  • AREA : 950 SQM.

P&P

เครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้างขนาดใหญ่ในประเทศไทย เติบโตตามงานก่อสร้างภายในประเทศ ทั้งถนน เขื่อน รถไฟ โรงแรม ธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างจากต่างประเทศจึงเติบโตตามความต้องการของตลาด

บริษัท P & P PROFESSIONAL ก็เป็นอีกบริษัทที่ทำธุรกิจในด้านนี้มาอย่างยาวนาน การขยายธุรกิจ โดยการสร้าง อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารซ่อมบำรุง และอาคารเก็บอะไหล่ จึงมีความจำเป็น

สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายแต่ทันสมัย ด้วยอาคารสองชั้นทรงสูง ด้านหน้าเป็นกระจก พื้นที่ว่างส่วนต้อนรับ มีขนาดกว้างและสูง การใช้วัสดุ กระจก เหล็ก อลูมิเนียม เป็นโครงสร้างและหน้าตาอาคาร โดยกำหนดให้อาคารมีสีขาว เพื่อความโดดเด่นและตัดกับเครืองจักร์ที่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองหรือดำ